Utbildning

Förutom utbildning i samband med maskinköp erbjuder JS Teknik skräddarsydda utbildningspaket där innehåller helt och hållet styrs av kundens behov. Utbildningen, som sker ute hos kund vid maskinen, är till stora delar praktisk och består till övervägande del av praktiska övningar. Tema på utbildningen kan exempelvis vara:

Hur fungerar maskinen och hur körs den för att utnyttja dess kapacitet maximalt? Hur kan fel förebyggas? Vanliga fel och hur åtgärdas dessa? Maskinens olika inställningar och funktioner. Hur gör man för att byta film på rätt sätt och därmed minska spillet och kostnaderna för filmen?

För att alla kursdeltagare ska få maximalt utbyte av sitt deltagande rekommenderas att antalet deltagare är ungefär fem per utbildningstillfälle. Vanlig längd på utbildningen är en dag men detta kan justeras beroende på utbildningens innehåll och antalet kursdeltagare. Finns önskemål om diplom eller liknande till kursdeltagare ges detta efter avslutad utbildning. För mer information eller för att boka en utbildning vänligen kontakta JS Teknik.