Tjänster

JS Teknik är ett företag som i alla lägen sätter kunden och dennes behov i centrum. Genom åren har därför skapat en god relation med många kunder. För att kunna ge en heltäckande service till våra kunder erbjuder JS Teknik utöver försäljning av förpackningsmaskiner, märkutrustning och etiketteringsutrustning också tjänster i form av utbildning samt service och reparationer av maskiner.

JS Teknik